2018 Сугалаа


                МОНГОЛ АЯЛАЛ 20 САЯ ТӨГРӨГИЙН  ХОНЖВОРЫН САНТАЙ СУГАЛААНЫ УДИРДАМЖ

                                                                     Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

  Хонжворын зорилго: “МОНГОЛ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ” ХХК үүсгэн байгуулагдсаны 19-н жилийн ойг тохиолдуулан 20-н           жилийн ойг угтуулан зохион байгуулж буй. Аялаад амраад хорин сая төгрөгний хонжворын  сантай сугалаанд оролцон                     дахин аялах боложийг олгох, аяллын боловсролыг дэмжих зорилготой.

                                                                     Хоёр. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

                          2018.01.01-2018.12.25-ны хооронд аяласан  3-аас дээш насны бүх аялагч .

                                                                Гурав. СУГАЛААНЫ ЖУРАМ

 1. Товлогдсон аялалд бүртгүүлээд сугалаа авсны дараагаар аяллыг цуцалсан тохиолдолд тухайн сугалаа хүчингүй болж ямар нэгэн байдлаар азтан болсон тохиолдолд сугалааны талаар гомдол гаргах эрхгүй.
 2. Байгууллагын сугалаанд оролцсон аялагч хувь хүний сугалаанд оролцох боломжгүй болно.
 3. Байгууллага хувь хүн, байгууллага гэсэн сугалааны 2 төрлөөс аль нэгийг сонгон хамрагдаж болно
 4. Азтан өөрийн аяллын эрхийг бусдад дамжуулахгүй байх
 5. ‘’МОНГОЛ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ’’ ХХК-н боловсруулагдсан хөтөлбөр маршрутын дагуу аялах бөгөөд аялал-ын зардлаас бусад зардлыг аялагч өөрөө хариуцна.
 6. Компани-н санал болгосон аяллын хугацаанд аялах бөгөөд аялах боломжгүй болсон тохиолдолд эрхийн бичиг хүчингүй болно.
 7. Аялалууд чиглэлээсаа шалтгаалан улирлын чанартай гардаг бөгөөд груп бүрдсэн тохиодолд бид таньтай холбогдон аялах өдрийг тодорхой болгож өгнө.
 8. Азтан болсон тохиолдолд зөвхөн аялах эрхтэй тул та товлогдсон хугацаанд аялаж чадаагүй тохиолдолд бүрэн таны хариуцлага болно.

                                                               Гуравын нэг. Хувь хүн - сугалааны журам

 1. Азтан өөрийн аяллын эрхийг бусдад дамжуулахгүй байх
 2. ‘’МОНГОЛ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ’’ ХХК-н боловсруулагдсан хөтөлбөр маршрутын дагуу аялах бөгөөд аялал-ын зардлаас бусад зардлыг аялагч өөрөө хариуцна.
 3. Компани-н санал болгосон аяллын хугацаанд аялах бөгөөд аялах боломжгүй болсон тохиолдолд эрхийн бичиг хүчингүй болно.
 4. Аялалууд чиглэлээсаа шалтгаалан улирлын чанартай гардаг бөгөөд груп бүрдсэн тохиодолд бид таньтай холбогдон аялах өдрийг тодорхой болгож өгнө.
 5. Азтан болсон тохиолдолд зөвхөн аялах эрхтэй тул та товлогдсон хугацаанд аялаж чадаагүй тохиолдолд бүрэн таны хариуцлага болно.

                                                        Гуравын хоёр. Байгууллага – сугалааны журам

 1. Азтан өөрийн аяллын эрхийг бусдад дамжуулахгүй байх
 2. ‘’МОНГОЛ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ’’ ХХК-н боловсруулагдсан хөтөлбөр маршрутын дагуу аялах бөгөөд аялал-ын зардлаас бусад зардлыг аялагч өөрөө хариуцна.
 3. Компани-н санал болгосон аяллын хугацаанд аялах бөгөөд аялах боломжгүй болсон тохиолдолд эрхийн бичиг хүчингүй болно.
 4. Аялалууд чиглэлээсаа шалтгаалан улирлын чанартай гардаг бөгөөд груп бүрдсэн тохиодолд бид таньтай холбогдон аялах өдрийг тодорхой болгож өгнө.

         Азтан болсон тохиолдолд зөвхөн аялах эрхтэй тул та товлогдсон хугацаанд аялаж чадаагүй тохиолдолд бүрэн таны                         хариуцлага болно

 1. Байгууллага сугалаанд оролцох нөхцөл
  1. Дубайн аяллын сугалаанд оролцох нөхцөл :
 • Аяллын хямдралд хамрагдаагүй байх
 • ИХА, ИХБН-ын аялалд 80-аас дээш хүн эсвэл Утай-Бээжин, Гуанжу-н аялалд 60-аас дээш хүн аялуулах                                                          2. Хайнань аяллын сугалаанд оролцох нөхцөл :
 • Аяллын хямдралд хамрагдаагүй байх
 • ИХА, ИХБН-ын аялалд 60-с дээш хүн эсвэл Утай-Бээжин, Гуанжу-н аялалд 40-с дээш хүн аялуулах

                                                                Дөрөв. ХОНЖВОР

          Нийт хорин сая төгрөгний хонжворын сантай  аяллын эрхийн бичиг.

         4.1 Хувь хүн оролцох сугалааны хонжвор

 
 

Аяллын чиглэл

Тоо

1

Тэнгэрийн хаалганы аялал /газраар/

2

2

Утай-Бээжин /газраар/

2

3

Манжуур /газраар/

5

4

ИХА /газраар/

5

 

 4.2 Албан байгууллага оролцох сугалааны хонжвор

Аяллын чиглэл

Тоо

1

Дубай /онгоцоор/

1

2

Хайнань /онгоцоор /

1