Нарны орон жуулчны бааз

Нарны орон жуулчины бааз нь нэг ээлжиндээ 50-70 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай. 

15-н ханатай гэр ресторан нь 60-120 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай.